Schoolraad

Website Beheren

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van het schoolpersoneel, de leerlingen, de ouders en de plaatselijke gemeenschap. We bespreken samen de schoolvisie, luisteren naar elkaars standpunten en leren van elkaar.

Leer ook onze leerlingenraad kennen