Oudervereniging

Website Beheren

Oudervereniging

De oudervereniging vormt een brug tussen ouders en directie. Daarnaast bevordert ze de informatie-uitwisseling tussen de ouders onderling. Bij het SFC focust de oudervereniging meer op het schoolbeleid dan op fondsenwervingsacties.

Door de ouders van onze leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij wat er zich dagelijks afspeelt op school, krijgen ze meer inzicht in onze visie en werking. Via de oudervereniging kunnen ze ook eventuele problemen aankaarten.

Zeven keer per jaar is er een algemene vergadering. Dan komt de oudervereniging samen met de directie om pedagogische thema’s te bespreken.

Elk jaar wordt er voor de ouders een vormingsavond georganiseerd rond actuele onderwerpen. Verder ondersteunt de oudervereniging een aantal schoolprojecten.

Leer ook onze directie kennen.

 


Dries Noels
Voorzitter
oudervereniging@sfc.be