Veiligheidsberoepen

Website Beheren

J--7122-10-2015_SFC_iconen_studierichtingen_ J--7122-10-2015_SFC_iconen_studierichtingen_

Veiligheidsberoepen

Profiel van de leerling

Zou je graag aan de slag willen als bewakingsagent, gemeenschapswacht, douanier, penitentiair bewakingsagent, militair of ben je op zoek naar een andere veiligheidsfunctie in de publieke of private veiligheidssector? Ben je altijd gefascineerd geweest door de veiligheidssector en past jouw profiel bij deze sector?

Dan is deze studierichting zeker iets voor jou!

Profiel van de richting

De opleiding biedt een ruim aanbod aan zowel praktische als theoretische activiteiten binnen de sector van de ‘veiligheid’. Externe lessen en observatieactiviteiten maken ook een onderdeel uit van de opleiding Veiligheid. Op deze wijze krijg je voeling met verschillende praktijksituaties.

Binnen het vak LO wordt er via verschillende bewegingsdomeinen gewerkt rond vier basiseigenschappen: kracht, snelheid, lenigheid en uithouding. Om je goed voor te bereiden op mogelijke verbale en fysieke conflicten, leer je via de cursus fysieke ontwijkingstechnieken hoe hiermee om te gaan. Daarnaast is het fysieke aspect zeer belangrijk om je voor te bereiden op mogelijke fysieke proeven van de politie of defensie.

Daarnaast leer je in het vak recht meer over de regelgeving die betrekking heeft op het aspect bewaking. Je leert helder rapporteren bij Nederlands en je schaaft je vreemdetalenkennis bij in de vakken Frans en Engels. Verder leer je vlot omgaan met verschillende culturen dankzij de vakken godsdienst, cultuur en diversiteit, communicatietechnieken en conflicthantering. Ook binnen het vak PAV leer je reflecteren over de actualiteit, kritisch nadenken en rekenvaardigheid.

Voor de verschillende vakken zul je gedurende het schooljaar diverse taken maken die je op het einde van het jaar bundelt en voorstelt aan een jury. Dit is jouw GIP en eindwerk.

Afrondend word je in deze richting ondergedompeld in de wereld van Defensie. Ook zul je ervaring opdoen als voetbalsteward en gemachtigd opzichter. Daarnaast kun je heel wat attesten behalen die nodig zijn in het werkveld.

Wat is het grote verschil met de richting Integrale Veiligheid?

Aan integrale veiligheid kun je enkel deelnemen als je een diploma verworven hebt. Daarnaast heb je binnen integrale veiligheid de mogelijkheid om de wereld van de politie diepgaander te ontdekken binnen het vak “veiligheidstechniek politie” en vandaaruit ook al de selectieproeven aan te vatten. Dit onderdeel wordt binnen de richting veiligheidsberoepen slechts beperkt gegeven in de lessen recht. Op die wijze ben ook jij wat voorbereid op een job als politieagent. In de richting Integrale Veiligheid wordt eveneens de focus gelegd op het behalen van het attest ploeglid eerste interventie en brandweer. In veiligheidsberoepen behaal je het attest kleine blusmiddelen.

In beide richtingen maken we een "eindwerk". In veiligheidsberoepen is dit een beroepsgerelateerde GIP (geïntegreerde proef), in integrale veiligheid is dit een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan).

Je krijgt binnen de richting Veiligheidsberoepen extra enkele uurtjes algemenere vakken (PAV, godsdienst) en extra recht. Voor beide richtingen wordt de focus gelegd op oriëntering, kennisverwerving en fysieke paraatheid. In de richting integrale veiligheid zal je vaker zelfstandig opdrachten en leerstof moeten verwerken, in de richting veiligheidsberoepen wordt je hierin meer begeleid.

2de graad
3de graad

Lessentabel Veiligheidsberoepen7de jaar
Godsdienst2
Nederlands2
Engels1
Frans2
Project Algemene Vakken4
Sport4
Veiligheid: bewaking, defensie, bedrijfseerstehulpverlener4
Toegepaste psychologie2
Werkplekleren4
Recht5
Planning en organisatie1
Cultuur en diversiteit1
32