Sociale en Technische Wetenschappen

Website Beheren

J--7122-10-2015_SFC_iconen_studierichtingen_ J--7122-10-2015_SFC_iconen_studierichtingen_ J--7122-10-2015_SFC_iconen_studierichtingen_ J--7122-10-2015_SFC_iconen_studierichtingen_

Sociale en Technische Wetenschappen

Profiel van de leerling

Heb je een brede interesse in mens en maatschappij?
Wil je sociale en natuurwetenschappelijke thema’s onder de loep nemen en creatief uitwerken?
Werk je graag in team maar schrikt ook zelfstandig werk je niet af?

Dan is dit de geschikte studierichting voor jou!

Profiel van de richting

De klemtoon van deze richting ligt op natuurwetenschappen en sociale wetenschappen. Het technische aspect van de opleiding uit zich vooral in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. Bij de integrale opdrachten wordt er vakoverschrijdend rond bepaalde thema’s gewerkt. In het 6de jaar ga je in het kader van deze integrale opdrachten twee weken stage lopen en werk je individueel een geïntegreerde proef uit.

2de graad
3de graad

Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen5de jaar6de jaar
Nederlands44
Engels22
Frans33
Wiskunde33
Sociale Wetenschappen44
Natuurwetenschappen44
Integrale opdrachten:65
Expressie
Natuurwetenschappen
Voeding
Sociale wetenschappen
Seminarie01
Aardrijkskunde11
Geschiedenis11
Godsdienst22
Lichamelijke opvoeding22
3232