Nederlands

Website Beheren

Nederlands

Met een getuigschrift van het basisonderwijs kan je starten in het eerste gemeenschappelijk jaar.

In het eerste leerjaar A zijn 28 lesuren gemeenschappelijk. Dat wil zeggen dat iedereen voor 28 van de 32 wekelijkse lestijden dezelfde leerstof krijgt. Je kiest nog geen studierichting, maar krijgt wel een degelijke, brede algemene vorming als basis voor de volgende leerjaren. Binnen dit pakket voorzien we voor iedereen wekelijks een klassenuur.

Zelf heb je uit het keuzegedeelte 4 lesuren gekozen op basis van je persoonlijke aanleg en interesse.

2de graad
3de graad
Lessentabel1ste jaar
Aardrijkskunde2
Frans4
Geschiedenis1
Godsdienst2
Klassenuur1
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen2
Nederlands5
Plastische opvoeding2
Techniek2
Wiskunde4
Nederlands2
Nederlands1
Wiskunde (O)1