Grieks-Latijn

Website Beheren

Grieks-Latijn

Net zoals het eerste leerjaar A is ook het tweede leerjaar A voor een groot deel gemeenschappelijk.

Gedurende 25 van de 32 wekelijkse lestijden krijgen alle leerlingen dezelfde vakken. Zo willen we je een brede basisvorming aanbieden.

Daarnaast is er, net zoals in het eerste jaar, voor iedereen een klassenuur voorzien.

Zelf kies je een basisoptie. Onze school biedt 6 keuzemogelijkheden aan die wekelijks 7 lesuren omvatten die typisch zijn voor de basisoptie.

2de graad
3de graad
Lessentabel2de jaar
Aardrijkskunde1
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Muzikale opvoeding1
Natuurwetenschappen1
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
Klassenuur1
Grieks3
Latijn4