Ieders talent aanspreken

Website Beheren

Ieders talent aanspreken

Leren doe je voor het leven. De beste manier om dit te doen is door het verwerven van competenties die niet beperkt blijven tot de context van de middelbare school, maar die je mee kan nemen naar het hoger onderwijs of het beroepsleven.

Cultuur

Onze school draagt cultuurparticipatie hoog in het vaandel. Leerlingen musiceren tijdens één van onze muziekavonden. Op de Klassieke Avond spelen leerlingen hun interpretatie van een thema uit de Oudheid. Project Kunstverkenner i.s.m. de Academie voor Woord, Muziek en Dans Beringen en het Cultuurcentrum De Muze geeft onze leerlingen de kans om een jaar lang te acteren en mee te werken aan een opvoering. Via het filmforum bekijken en bespreken we kwaliteitsvolle films. Met je klasgenoten bezoek je voorstellingen en tentoonstellingen. Als lid van het koor luister je onze feestelijke momenten op. In de tweede en derde graad is er elk jaar een uitstap voorzien met een ruim aanbod cultuur.

Door het leesproject van de eerste graad (in samenwerking met de bib) verslinden leerlingen heel wat lectuur.

Sport

Naast de verplichte uren LO hebben sportievelingen ruimschoots de kans om verschillende sporten te beoefenen. Dit kan tijdens de middagpauzes met competies in klassenverband, maar ook op woensdagnamiddag onder leiding van de leerkrachten LO. Onze sportdag biedt een grote keuze aan sporten en tijdens de collegecross loopt de hele school voor het goede doel. Je ziet ons trouwens ook elk jaar verschijnen op loopmanifestaties zoals Dwars door Hasselt en de 20 km van Brussel.

Chinees

Leerlingen die een extra uitdaging wensen kunnen na schooltijd de Chinese taal en cultuur leren kennen. Je kan reeds in het eerste jaar instappen en gedurende zes jaar Chinees volgen.

Middagactiviteiten

Tijdens de middagpauze kan je kiezen uit heel wat activiteiten. Je kan je uitleven op de sportvelden, knutselen in de PO-klas, zingen in het koor, boeken bespreken in de boekenclub, leren schaken, mindfulness, skigymnas ek, tafeltennis, dans, schoolradio of je aansluiten bij één van de ac viteiten van de leerlingenraad.

Reizen en internationalisering

Reizen verruimt je horizon. Daarom willen wij je graag de kans bieden om de wereld te verkennen. Dit doen we ondermeer door uitwisselingsprojecten met buitenlandse scholen, meerdaagse vakoverschrijdende uitstappen met binnen- en buitenlandse bestemmingen, de skivakantie in het eerste jaar, een samenwerkingsovereenkomst met een school uit Saint-Hubert, een Parijs- of Londenreis in het vijfde jaar en een schitterende Italiëreis als kers op de taart in het zesde jaar. Dankzij de samenwerking met AFS krijgen onze leerlingen van de tweede graad de kans om een trimester in het buitenland te leven en te leren. Onze medewerking aan het MEP (Model European Parliament) maakt echte Europeanen van onze leerlingen.