Opvoeden en opleiden volgens duidelijke normen

Website Beheren

Opvoeden en opleiden volgens duidelijke normen

Onze school probeert op verschillende manieren tegemoet te komen aan de vraag van leerlingen en ouders naar extra begeleiding. Onze schoolstructuur zelf biedt al een eerste mogelijkheid hiertoe.

Je kan als leerling kiezen uit drie vormen van aanwezigheid. Als externe leerling volg je gewoon de lessen tussen 8.20 uur en 15.45 uur. Een achtste uur op school blijven om te studeren behoort steeds tot de mogelijkheden.

Als halfinterne leerling volg je ’s ochtends ochtendstudie en blijf je na de lesuren nog op school om te studeren. Je doet dit in twee studieblokken. Tijdens het eerste studieblok studeer je in kleine vaste groepjes onder leiding van een vaste studiecoach die je helpt om zo efficiënt mogelijk te studeren. In een tweede studieblok studeer je in de studiezaal. Als interne leerling word je intens begeleid door de internaatsploeg, die nauw samenwerkt met de school.

Tijdens een negende lesuur worden ook heel wat inhaallessen gegeven. Deze inhaallessen zijn toegankelijk voor iedereen die hier nood aan heeft en inschrijven kan wekelijks gebeuren. Tijdens deze lessen wordt de leerstof van de afgelopen week behandeld. In samenwerking met het CVO bieden we ook langlopende cursussen Frans en Engels aan voor de leerlingen van de tweede en derde graad.

Leerlingen die minder goed scoren op de taaltest worden uitgenodigd om deel te nemen aan de taalvaardigheidlessen, een langlopende cursus die tot doel heeft de schoolse vaardigheden voor Nederlands aan te scherpen.

Bij tutors en leerbegeleiders kan je in groep en individueel modules rond verschillende aspecten van effectief studeren volgen.

Na de S(ynthese)-toetsen wordt er indien nodig aan de leerlingen van de tweede en derde graad een persoonlijk remediëringstraject aangeboden.

Ook de leerlingen zelf dragen een steentje bij. De leerlingen van het vijfde jaar van de U-richtingen begeleiden leerlingen uit de tweede graad in hun peer-tutoringproject.

In de eerste graad wordt er hard gewerkt aan het project ‘leren leren aan huis’ in samenwerking met studenten van de hogeschool.