Laptopproject

Website Beheren

Laptopproject

Graag geven wij duiding bij de verschenen artikels over ons laptopproject.  Wij verwijzen graag naar onze repliek naar de betrokken journalist.

 

 

 

 

 

 

 

Gert Koninckx, algemeen directeur van het Sint-Franciscuscollege, zegt dat het college de bezorgdheid van deze ouders ernstig neemt, maar noemt de actie “te voorbarig”.

“We zijn inderdaad in bespreking met een aantal IT- firma’s om een zo goed mogelijk laptopproject in te voeren voor onze 1.800 leerlingen. Maar op dit moment staat enkel vast dat nieuwe leerlingen die in september aan het eerste jaar beginnen een laptop van school zullen krijgen, die ze over een periode van drie jaar zullen afbetalen, zonder voorschot of waarborg en met sterke servicevoorwaarden die 100% gebruiksgarantie garanderen . Maar hoe het na die drie jaar verder loopt, zijn we nog aan het bekijken. Het kan ook dat ze hun laptop zes jaar mogen houden. We willen de besprekingen voor de paasvakantie afronden. Zodra we alle offertes ontvangen, bespreken we de voorstellen intern met onze middenkaders, overlegorganen en de oudervereniging”

Koninckx vindt éénzelfde persoonlijke computer voor elke leerling de beste optie om hen de digitale competenties van de 21ste eeuw aan te leren. Een diversiteit aan laptops zorgt voor lessen die niet efficiënt verlopen en veroorzaakt organisatorische problemen. De school heeft nu al meer dan driehonderd toestellen ter beschikking maar stelt dagelijks vast dat dit ruim onvoldoende is. Het frequent uitlenen van laptops en het van lokaal verhuizen leidt tot lesverlies. Bovendien beschikken hierdoor nog steeds niet alle leerlingen thuis over een digitaal leermiddel. Het invoeren van de laptop zorgt binnen de hervorming van het secundair onderwijs voor een dagelijkse lespraktijk op maat van elke leerling. Door in te zetten op de individuele leernoden verhogen we het leerrendement en de studiemotivatie van onze leerlingen. Om dit mogelijk te maken organiseren we een uitgebreid nascholingsaanbod voor onze leerkrachten.”

De school houdt wel degelijk rekening met duurzaamheid en kansarmoede, zegt Koninckx. “Het is niet zeker dat we nieuwe laptops gaan kopen, ze kunnen ook remanufactured zijn, zoals die van onze leerkrachten. Wij vinden betaalbare schoolrekeningen een prioriteit en stapten daarom in het project STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolrekeningen) met onder andere de dienst welzijn van de gemeente en het OCMW.

We houden rekening met hun input om elke leerling hetzelfde toestel aan te bieden, zodat er geen groepjes van scholieren met duurdere of goedkopere laptops ontstaan. Het dichten van de digitale kloof tussen onze leerlingen wordt met dit project gerealiseerd. We engageren ons om de huidige schoolkosten te reduceren. Met ouders die het toch moeilijk hebben om de kosten te dragen, gaan we in dialoog en kan onze sociale kas tussenkomen.”

Koninckx ontkent dat er geen overleg is met de ouders over de inhoud van het project. “We hebben altijd open gecommuniceerd. Sinds september is er overleg met alle betrokken partijen en op het mailadresICT@sfc.be kunnen ouders ook met al hun vragen, opmerkingen en suggesties terecht.  Hier houden we absoluut rekening mee.  Zo is een recent punt van overleg met de IT-firma’s het zes jaar gebruiken van het toestel met behoud van alle service.  Dit is één van de meest gemaakte opmerkingen tijdens de overlegmomenten op de oudervereniging en op de schoolraad, ….  Al deze feedback maakt ons project tot wat het vandaag is. We geloven sterk dat onze leerkrachten de pedagogische meerwaarde van dit project zullen realiseren en kijken positief naar de implementatie ervan.”  

 

Gerelateerd

Belfairbeurs op school

N.a.v. het coronavirus was de Belfairbeurs afgelast. Daarop besloten de leerkrachten en...Lees meer


Wijziging schoolorganisatie t.g.v. Corona-pandemie

UPDATE:

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te...Lees meer


Aanmelden voor 7 Veiligheidsberoepen en Integrale Veiligheid

  • Aanmeldingsdag op zondag 26 april 2020 (10u-17u)
  • Leerlingen die zich wensen in te
  • ...Lees meer

Archief

Franstalige stage

4 leerlingen van onze school doen ook dit jaar mee aan het EUR.Friendsproject. Ze hebben de...Lees meer


Bezoek haven van Antwerpen

In het kader van de lessen aardrijkskunde gingen de leerlingen van het tweede jaar op excursie...Lees meer


Voorrang broers en zussen

UPDATE n.a.v. de maatregelen tegen de Corona-pandemie

De...Lees meer